×

Türkiye'de bir kişinin sahip olduğu taşınır ve taşınmaz mallar Veraset Kanununda belirtilmektedir. Ailede bir ölüm olması durumunda, duruma göre karı veya koca ile birlikte servetin mirası için tartışmaya giren çocuklardır. Dolayısıyla bu yönde hak sahibi olanlar yakın aile fertleridir. Türkiye'deki miras avukatlarımızın bu süreçte size gerekli hukuki yardımı sunabileceklerinden bahsederek, Türkiye'deki miras süreciyle ilgili diğer detaylar :

 

- Ölen kişinin çocuğu yoksa miras anne ve babasına geçer.

- Ölen kişinin çocuğu veya ebeveyni yoksa, mal varlığının bir kısmı, erkek kardeşi ve büyükbabası ile birlikte karı veya koca tarafından devralınır.

- Bir kişinin malvarlığının ölüm halinde mirasçısı yoksa doğrudan Türk hükümetine geçtiği durumlar da vardır. Her şeyden önce, bu tür yükümlülükler varsa, tüm borçlar ödenecektir.


Miras hukuku, gerçek kişinin ölümü veya gaipliği halinde, bu kişinin malvarlığının yani terekesinin Türk Medeni Kanununun öngördüğü şekilde, kimlere ve nasıl intikal edeceğini düzenleyen hukuk dalıdır.


Murisin yani miras bırakanın, mirasçılara intikal edebilen mal varlığına tereke denir. Murisin, terekesi üzerinde hiçbir tasarrufu olmaksızın, ölüm yada gaipliği halinde, hak sahipleri sadece yasal mirasçılarıdır. Ancak muris terekesi üzerinde, saklı paylı mirasçıların payları dışında ölüme bağlı tasarrufta bulunabilir. Bu durumda yasal mirasçıların yanında atanmış mirasçılarda tereke üzerinde hak sahibi olacaktır.


Aile içi çekişme ve geçimsizliklerin, murisin terekesi üzerindeki tasarrufta bulunmak suretiyle, yasal mirasçıları kısmen yada tamamen tereke dışı bırakma çabasına dönüşmesi de, sıklıkla karşılaşılan uyuşmazlıkların başında gelmektedir.


Aile mirası nasıl bölünür

 

Türk kanunlarına, özellikle Miras Kanununa göre , malın yarısı duruma göre karı veya kocaya, ikinci yarısı ise çocuklar arasında eşit olarak paylaştırılır. Ailede mirasın devredilebilmesi için, ilgili mülkleri doğrulayan bazı belgelerin sunulması gerekir. Mülkiyet unvanlarına ek olarak, aileye bırakılan miras hakkında eksiksiz bilgi içeren bir vasiyetname gereklidir.

 

Türkiye'de Veraset Vergisi Hakkında Bilmeniz Gerekenler

 

Türkiye'de veraset vergisi, mirasın devrine bağlı olarak %1 ile %30 arasında değişmektedir. Türkiye'de tutulan bir mülkü devralan yabancılar, bu ülkedeki mevzuat söz konusu olduğundan veraset ve intikal vergisi ödemekle yükümlüdürler. Malların bağış veya hediye olarak devredildiği ve bunun sonucunda  vergi uygulanmadığı durumlar da olduğunu bilmek önemlidir.

 

Türkiye'de mirasın intikaline ilişkin mevzuatın hem bu ülke vatandaşlarına hem de yurtdışındaki vatandaşlara vergi açısından eşit haklar sunduğunu hatırlatırız . Türkiye'de kanunlar ve miras hakkı hakkında bilmeniz gereken her şeyi uzmanlarımızda bulabilirsiniz. Gerek Avukatlık Bürosu olarak Türkiye'de miras haklarına ilişkin karşılaşabileceğiniz tüm sorunlara yanıt vermeye hazırız.

 

Türkiye'de Veraset Vergisi Ne Zaman Ödenmelidir?

 

Türkiye'de veraset vergisi, ölüm halinde veraset tarihinden itibaren yaklaşık 3 yıl içinde ödenebilir. Bu süre yürürlükteki mevzuatta belirtilmiştir ve bu konuda daha detaylı bilgiyi uzmanlarımızdan öğrenebilirsiniz.


Gerek Avukatlık Hukuk Bürosu olarak, müvekkillerimize bu kapsamda verdiğimiz başlıca hizmetlerimiz :

- Mirasçıların terekeden alacaklarına ilişkin mirasçılık belgesi dava ve işlemlerinde vekaleten temsil,

- Vasiyetname hazırlanması,

- Miras taksim sözleşmelerinin hazırlanması,

- Mirasçılıktan çıkarma, vasiyetname ile iptal davası açılması ve vekaleten temsil,

- Mirasın reddine ilişkin davaların açılması ve vekaleten temsil,

- Vasiyetnamenin iptaline ilişkin davaların açılması ve vekaleten temsil,