×

Gelişen ve globalleşen ekonomik yapı nedeniyle, ticari işletmelerin sayısının hayli artmasından ötürü, hukuki riskler ve ticaret hukuku cezai şartlarında da paralel olarak artış göstermektedir. Ticari iş ve borç ilişkileri, ayrıntılı ve özellikli kurallara tabidir. Bu nedenle, olası hukuki risklerden korunmak için, ticari işler yapan gerçek veya tüzel kişilerin hukuki danışmanlar aracılığıyla ilerlemesinde fayda vardır.


Hemen hemen her eyalette büyük ölçüde kanuni hukuk olarak kabul edilen Tekdüzen Ticaret Kanunu, ticaret hukukunun birçok alanını yönetir. Ticari işletmelerin “Koruyucu Avukatlık” hizmetinden yararlanmamaları durumunda, ciddi ve yıkıcı sonuçlar ile karşılaşabilmektedir.


Ticaret Hukuku Nedir?


Ticaret Hukuku, gerçek ve tüzel kişiler arasında ticari ilişkileri düzenleyen hukuk dallarından biridir. Ticaretle uğraşan gerçek ve tüzel kişi niteliğindeki tacirler arasında oluşan nitelikli iş, işlem, ticaret hukuku çek konusu gibi ticari borçlanma ilişkilerini düzenlemektedir. Ticari işletmeyi ilgilendiren, kuruluş, yapılanma, çalışma şekilleri, sona erme ile ticari iş ve işlemlerde kullanılan kıymetli evraklara ilişkin kuralları ayrıntılı olarak sıralamaktadır. Ticaret Hukuku ayrıca, sigorta konusunu ticari bir faaliyet olarak kabul ederek, sigortalama kapsamındaki iş ve işlemlere de ayrıntılı olarak yer vermektedir.


Ticaret hukuku, iş, ticaret ve tüketici işlemlerinin geniş alanlarını yönetir. Bir dizi ticari alanda özel hukuk geliştirilmiştir. Gerek Avukatlık Hukuk Bürosu olarak, müvekkillerimize bu kapsamda verdiğimiz başlıca hizmetlerimiz; :


- Bankacılık

- İflas

- Tüketici Kredisi

- Sözleşmeler

- Borçlu ve Alacaklı

- Ev Sahibi-Kiracı

- İpotekler

- Pazarlık Edilebilir Enstrümanlar

- Gayrimenkul İşlemleri

- Satış İşlemleri

- Güvenli Alış Satış İşlemleri