×

Ticaret Hukuku

Gelişen ve globalleşen ekonomik yapı nedeniyle, ticari işletmelerin sayısının hayli artmasından ötürü, hukuki riskler ve ticaret hukuku cezai şartlarında da paralel olarak artış göstermektedir.

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul Hukuku toplumun her kesimini yakından ilgilendiren hukuk dalıdır. Alanında ortaya çıkan uyuşmazlıkların, taraflar arasında çözülemeyip yargıya taşınması durumunda hukuki destek alınması son derece önemlidir.

İş Hukuku

Çalışma yaşamında, Sözleşme'nin niteliği ve feshi, işçi ücretleri, yıllık izin ve fazla çalışma, kıdem, ihbar ve iş güvencesi tazminatları vs. iş Kanunu’na uygun şekilde belirler, ayrıntılı olarak düzenler ve yönlendirilir.

Ceza Hukuku

Dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma belgede sahtecilik, kaçakçılık, zimmete para geçirme suçları ceza soruşturması davalarında şüpheli sanık veya mağdurlara hukuki danışmanlık vermekteyiz.

Miras Hukuku

Miras hukuku, gerçek kişinin ölümü veya gaipliği halinde, bu kişinin malvarlığının yani terekesinin Türk Medeni Kanununun öngördüğü şekilde, kimlere ve nasıl intikal edeceğini düzenleyen hukuk dalıdır.

İcra ve İflas Hukuku

İhtilaflı alacakların tahsili konusunda, önleyici avukatlık kapsamında, müvekkillerimizin, öncelikle ihtilaflı alacak oluşumunun minimize edilmesine yönelik ticari ve hukuki tedbirler almasını sağlamaktır.

Vergi Hukuku

Vergi Hukuku, yasal sınırlar içerisinde, devlet ile gerçek ve tüzel kişiler arasındaki vergi ilişkisinden doğan vergi idaresi ile mükellef veya vergi sorumluları arasında çıkan uyuşmazlıkları kapsar.

Tüketici Hukuku

Gerek Avukatlık Hukuk Bürosu, başta tüketicinin taraf olduğu, gayrimenkul ve menkul satışları olmak üzere, Tüketicinin Korunması Hakkındaki kanun kapsamına giren tüm konu ve ihtilaflarda destek sağlar.

Bilişim Hukuku

Gerek Avukatlık, bilişim hukukunun bilincinde olan tecrübeli ekibiyle bilgi sistemleri, e-ticaret, kişisel verilerin korunması, fikir ve sanat eserleri ile ilgili hukuksal konularda ve uyuşmazlıklarda destek sağlar.