×

İş Hukuku

Çalışma yaşamında, Sözleşme'nin niteliği ve feshi, işçi ücretleri, yıllık izin ve fazla çalışma, kıdem, ihbar ve iş güvencesi tazminatları vs. iş Kanunu’na uygun şekilde belirler, ayrıntılı olarak düzenler ve yönlendirilir.

Ticaret Hukuku

Gelişen ve globalleşen ekonomik yapı nedeniyle, ticari işletmelerin sayısının hayli artmasından ötürü, hukuki riskler ve ticaret hukuku cezai şartlarında da paralel olarak artış göstermektedir.

İcra ve İflas Hukuku

İhtilaflı alacakların tahsili konusunda, önleyici avukatlık kapsamında, müvekkillerimizin, öncelikle ihtilaflı alacak oluşumunun minimize edilmesine yönelik ticari ve hukuki tedbirler almasını sağlamaktır.

Bilişim Hukuku

Gerek Avukatlık, bilişim hukukunun bilincinde olan tecrübeli ekibiyle bilgi sistemleri, e-ticaret, kişisel verilerin korunması, fikir ve sanat eserleri ile ilgili hukuksal konularda ve uyuşmazlıklarda destek sağlar.