×

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul Hukuku toplumun her kesimini yakından ilgilendiren hukuk dalıdır. Alanında ortaya çıkan uyuşmazlıkların, taraflar arasında çözülemeyip yargıya taşınması durumunda hukuki destek alınması son derece önemlidir.

Ceza Hukuku

Dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma belgede sahtecilik, kaçakçılık, zimmete para geçirme suçları ceza soruşturması davalarında şüpheli sanık veya mağdurlara hukuki danışmanlık vermekteyiz.

Miras Hukuku

Miras hukuku, gerçek kişinin ölümü veya gaipliği halinde, bu kişinin malvarlığının yani terekesinin Türk Medeni Kanununun öngördüğü şekilde, kimlere ve nasıl intikal edeceğini düzenleyen hukuk dalıdır.

Vergi Hukuku

Vergi Hukuku, yasal sınırlar içerisinde, devlet ile gerçek ve tüzel kişiler arasındaki vergi ilişkisinden doğan vergi idaresi ile mükellef veya vergi sorumluları arasında çıkan uyuşmazlıkları kapsar.

Tüketici Hukuku

Gerek Avukatlık Hukuk Bürosu, başta tüketicinin taraf olduğu, gayrimenkul ve menkul satışları olmak üzere, Tüketicinin Korunması Hakkındaki kanun kapsamına giren tüm konu ve ihtilaflarda destek sağlar.