×

Ceza hukuku, medeni hukuktan farklı olarak, suç işleyen kişilerin cezalandırılmasıyla ilgili bir hukuk sistemidir. Bu nedenle, bir hukuk davasında iki kişinin haklarını tartıştığı durumlarda, cezai kovuşturma, devletin bir kişiyi bir fiil veya ihmal nedeniyle cezalandırmaya karar vermesini içerir .


“Suç”, eylemi veya ihmali yasaklayan bir yasayı ihlal eden herhangi bir eylem veya ihmaldir.


Suçun Unsurları

Birey, suçun her unsurunu yerine getirecek şekilde hareket ederse suç işlemiş olur. Suçu kuran tüzük de suçun unsurlarını belirler. Genel olarak, her suç üç unsur içerir: birincisi, eylem veya davranış, ikincisi, eylem sırasında bireyin zihinsel durumu ve üçüncüsü edim ile sonuç arasındaki nedensellik. Bir cezai kovuşturmada, yetkililerin suçun her unsurunu makul bir şüphenin ötesinde kanıtlama yükümlülüğü vardır.


Suç Türleri


Suçlar genel olarak dört kategoriye ayrılabilir: ağır suçlar, kabahatler, gelişmemiş suçlar ve kusursuz sorumluluk suçları.


Hızlı ekonomik büyüme ve artan yabancı yatırımlar, hukuki anlaşmazlıkların yanı sıra ceza soruşturma ve kovuşturmalarının da artmasına sebep olmaktadır. Bu alanda oluşan ihtiyaçları ve beklentileri uzman avukatlarımızla etkili bir biçimde karşılamaktayız. Dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma belgede sahtecilik, kaçakçılık, zimmete para geçirme suçları ceza soruşturması davasında şüpheli sanık veya mağdur konumunda olan gerçek veya tüzel kişileri temsil etmekte ve kendilerine hukuki danışmanlık vermekteyiz.