×
İş Kazası Tazminat Davaları

Bir iş yerinde işçi eğer işle ilgili bir durumdan ötürü yaralanır veya ölürse tazminat davasına konu olabilir. Tazminat davaları sonucunda işverenin işçi veya yakınlarına belirlenen miktarda para ödemesi yapmasına karar verilir. Çoğunlukla kanunlar işçi lehinedir. İş kazası tazminat davaları uzman bir avukat ile yürütülmelidir.

İş Kazası Tazminat Davaları Nedir?

İş kazası tazminat davaları sorumlu olan işveren aleyhine açılan; maddi ve manevi olabilen davalardır. İşverenin kişiye veya onun ailesine/yakınlarına tazminat ödemesi için açılırlar.

İşverenin işyerinde çalışan bir işçinin yine işle ilgili olarak yaralanması veya ölmesi durumunda tazminat davası gündeme gelir. Burada yaralanma veya ölümün iş ile alakalı olması gerekir.

İş kazası tazminatları kişinin yakınlarına da ödenebilir. İş kazası tazminat davası açmak için bazı koşullar hukuken belirlenmiştir.

İş Kazası Tazminat Davaları Kimlere Açılır?

İş kazası için tazminat davaları sorumlu işveren aleyhine açılır. İş kazası tazminatları sadece işveren için değil taşeron şirketlere de açılabilir.

Örneğin bir şirket bazı işlerini B firmasına vermiş olabilir. Bu firmanın çalışanı iş kazası sonucunda ölür veya yaralanırsa hem asıl şirkete hem de B şirketine dava açılabilir. Tüm alt işverenlere maddi ve manevi tazminat davası açılabilir.

Söz konusu durumda tazminatın müştereken ve müteselsilen ödenmesi şartı bulunur.

Hangi Durumlar İş Kazası Olarak Geçer?

İş kazası tazminat davaları için öncelikle zarar verici durumun hukuken iş kazası kapsamında olması gerekir. İş kazası sayılan haller ise Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 13. maddesinde belirlenmiştir.

  • İşverene ait iş yerinde meydana gelen ve işçiye bedensel veya ruhsal zarar veren kazalar iş kazası olarak nitelendirilir
  • İşçinin iş yerinde nasıl kazaya uğradığı önemli değildir; iş yerinde maruz kaldığı bir kaza ise tazminata konu olabilir
  • İşçinin görevli olarak bir başka yere gönderilmesi ve işini yapmadığı esnada uğradığı bir kaza iş kazası olarak gösterilir
  • İşçi bağımsız ve kendi adına çalışıyor olsa da bir işveren tarafından yürütülen işi yaptığı sırada gerçekleşen bir olay iş kazası olarak nitelendirilir
  • İş mevzuatlarına göre emziren kadın işçilerin süt verdikleri esnada maruz kaldıkları olaylar da iş kazası kapsamındadır ve tazminat davasına konu olabilir
  • İşverenin işçiye sağladığı bir araçla yapılan kazalar da trafik iş kazalarına girer; bu durumda da tazminat talep edilebilir ( İşin yapıldığı yere gidip gelirken kazanın olması gerekir )

5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu gereğince bu durumlara maruz kalan işçi ve yakınları tazminat davası açabilirler. Maddi veya manevi tazminat davaları iş mahkemelerine açılır.

İş Kazası için Dava Açma Süresi

İş kazası tazminat davaları için bir zaman aşımı süresi belirlenmiştir. Bu süre hukuken 10 yıldır. İş kazası meydana geldikten sonra 10 yıl içinde tazminat davası açılmalıdır; bu süre sonucunda zaman aşımı devreye girer.

İş kazası için belirlenen sürede işçinin ölmesinin veya yaralanmasının herhangi bir farkı yoktur. Burada genel zamanaşımından bahsedilmektedir ancak bazı davalarda duruma göre zaman aşımı da uzayabilir. İş kazasından kaynaklı bir ceza davası açıldığında eğer bu davanın zaman aşımı süresi daha fazlaysa tazminat davası zaman aşımı için de aynı durum geçerli olacaktır.

Maluliyet durumunun tespit edilmesi de zaman aşımını belirlemede önemlidir. Zamanla bu oran değişebileceği için zaman aşımı süresi de kesinleştiği andan itibaren işlemeye başlar. Konu hakkında sunulan son rapor dikkate alınır.

İş Kazası Tazminat Davaları için Yetkili Mahkeme

7036 sayılı kanunda iş kazaları davalarına bakacak yetkili mahkemeler belirtilmiştir. İş kazası için genel yetkili mahkeme davalı olan kişinin ( Gerçek veya tüzel ) dava açıldığında bulunduğu yerleşim yeri mahkemesidir.

Zararın ve iş yeri kazasının meydana geldiği iş mahkemesi de tazminat davalarına bakar. Manevi ve maddi tazminat davaları iş mahkemelerinin görev tanımı içindedir.

İşçi ölmüşse yetkili mahkeme davacı olan yakınlarının yerleşim yerindeki iş mahkemesi olabilir.

İş Kazalarının Tespit Edilmeleri

İş kazaları Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilmelidir. Tazminat davası açılmadan önce iş kaza tespit davası açılmalıdır. Sigortalının maluliyet oranının tespit edilmesi tazminat davasına yön verecektir.

Sosyal Sigorta Kurumu iş kazası tespitinde yetkilidir ancak tazminat davalarında bu kurumun herhangi bir müdahalesi yoktur; taraf olmaz.

Gerçekleşen olayın iş kazası olup olmadığı belirlendikten sonra işçinin maluliyet oranının tespiti yapılmalıdır. Davacının kazaya ilişkin tüm tıbbi evrakları sunulur.

Blog Kategorileri