×

Hukuksal Çözümler

Karşılaştığınız hukuki uyuşmazlıklarda, hukuka uygun şekilde lehinize sonuç almak için, ekibimizden destek almanız sizi garantileyen bir sonuç beklentisine girme hakkı verir.

Hukuki Danışmanlık

Hizmet kapsamını ve bu hizmete dair masraf bilgisi almak isteyen kişi ve şirketlere en uygun ve hızlı çözüme ulaştıracak teklif ekibimiz tarafından verilir.

Süreç Takibi

Her türlü hukuki uyuşmazlıklarınızla ilgili olarak ilgili Mahkeme, Temyiz ve İstinaf Mercileri ile Hakem Heyetleri nezdinde müvekkillerin temsili ve işlemlerin takibi yapılır.

Gerek Avukatlık Hukuk Bürosu

Davalarınız Güvenli Ellerde

Gerek Avukatlık & Danışmanlık & Arabuluculuk Bürosu olarak tecrübeli avukatlardan oluşan ekibi ile hukuki ihtilafları çözme ve yasal danışmanlık vermede sağlam bilgi ve tecrübeleriyle müvekkillerine üst düzey hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

Şahıs yada şirket olarak tüm müvekkillerinin faaliyet gösterdiği sektörün gereklilik, şart ve ihtiyaçlarını karşılayan uygun, etkili ve hızlı yasal çözümler sunmaktadır.

Gerek Avukatlık

Çalışma Alanlarımız

Ticaret Hukuku

Gelişen ve globalleşen ekonomik yapı nedeniyle, ticari işletmelerin sayısının hayli artmasından ötürü, hukuki riskler ve ticaret hukuku cezai şartlarında da paralel olarak artış göstermektedir.

Detaylı Bilgi

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul Hukuku toplumun her kesimini yakından ilgilendiren hukuk dalıdır. Alanında ortaya çıkan uyuşmazlıkların, taraflar arasında çözülemeyip yargıya taşınması durumunda hukuki destek alınması son derece önemlidir.

Detaylı Bilgi

İş Hukuku

Çalışma yaşamında, Sözleşme'nin niteliği ve feshi, işçi ücretleri, yıllık izin ve fazla çalışma, kıdem, ihbar ve iş güvencesi tazminatları vs. iş Kanunu’na uygun şekilde belirler, ayrıntılı olarak düzenler ve yönlendirilir.

Detaylı Bilgi

Ceza Hukuku

Dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma belgede sahtecilik, kaçakçılık, zimmete para geçirme suçları ceza soruşturması davalarında şüpheli sanık veya mağdurlara hukuki danışmanlık vermekteyiz.

Detaylı Bilgi

Miras Hukuku

Miras hukuku, gerçek kişinin ölümü veya gaipliği halinde, bu kişinin malvarlığının yani terekesinin Türk Medeni Kanununun öngördüğü şekilde, kimlere ve nasıl intikal edeceğini düzenleyen hukuk dalıdır.

Detaylı Bilgi

İcra ve İflas Hukuku

İhtilaflı alacakların tahsili konusunda, önleyici avukatlık kapsamında, müvekkillerimizin, öncelikle ihtilaflı alacak oluşumunun minimize edilmesine yönelik ticari ve hukuki tedbirler almasını sağlamaktır.

Detaylı Bilgi

Vergi Hukuku

Vergi Hukuku, yasal sınırlar içerisinde, devlet ile gerçek ve tüzel kişiler arasındaki vergi ilişkisinden doğan vergi idaresi ile mükellef veya vergi sorumluları arasında çıkan uyuşmazlıkları kapsar.

Detaylı Bilgi

Tüketici Hukuku

Gerek Avukatlık Hukuk Bürosu, başta tüketicinin taraf olduğu, gayrimenkul ve menkul satışları olmak üzere, Tüketicinin Korunması Hakkındaki kanun kapsamına giren tüm konu ve ihtilaflarda destek sağlar.

Detaylı Bilgi

Bilişim Hukuku

Gerek Avukatlık, bilişim hukukunun bilincinde olan tecrübeli ekibiyle bilgi sistemleri, e-ticaret, kişisel verilerin korunması, fikir ve sanat eserleri ile ilgili hukuksal konularda ve uyuşmazlıklarda destek sağlar.

Detaylı Bilgi
Gerek Hukuk Bürosu

Çalışma Ekibimiz

Makaleler

Blog Güncellemeleri

Danışman mı Arıyorsunuz?

Dosya ve davalarınızın takibini yapacak olan uzman ve tecrübeli ekibimizle müvekkillerimizin çeşitli hukuk dallarında yasal danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Dosya ve davalarınızı güvenli ellere teslim etmek ve detaylı bilgi almak için...